Як нас лiкуватимуть

7 лет назад 0

Уряд затвердив порядок…

– Що таке госпiтальнi округи та за якими критерiями їх створюватимуть?

– Iдея полягає в тому, щоб органiзувати мережу стацiонарних медичних закладiв, тобто лiкарень. У кожнiй областi буде декiлька госпiтальних округiв – у середньому три-п’ять. У госпiтальному окрузi створять, як правило, одну лiкарню iнтенсивного лiкування другого рiвня або їх буде декiлька, якщо в центрi округу велике мiсто. У лiкарнi iнтенсивного лiкування будуть базовi стацiонарнi спецiальностi (терапiя, хiрургiя, педiатрiя, акушерство та гiнекологiя) й плюс вузькi, як-от дитяча хiрургiя, кардiологiя та iншi. Тобто там будуть лiкувати бiльш складнi випадки. Також в окрузi працюватимуть лiкарнi iнтенсивного лiкування першого рiвня, де будуть тiльки цi чотири базовi спецiальностi. Багатопрофiльна лiкарня iнтенсивного лiкування I рiвня має обслуговувати не менш як 120 тисяч осiб, II рiвня – не менш як 200 тисяч осiб. Головна умова створення округу – щоб за 60 хвилин пацiєнт змiг доїхати до лiкарнi iнтенсивного лiкування з будь-якої його точки.

– Чому саме за 60 хвилин?

– Це так званий золотий стандарт, золота година при iнсультi чи iнфарктi. Тобто госпiтальнi округи будуть органiзованi таким чином, щоб за годину “швидка” могла довезти людину туди, де їй нададуть iнтенсивну терапiю.

– Якщо пацiєнт з одного госпiтального округу опиниться в iншому, то йому нададуть допомогу?

– Звичайно.

– Що буде з iншими лiкарнями, особливо в маленьких мiстечках? Їх закриватимуть?

– Проблема не в тому, що лiкарень багато, а в тому, що всi вони одна одну намагаються повторювати, iмiтувати велику лiкарню й мати в себе вiддiлення, навiть якщо пацiєнтiв там нема. Стацiонарна лiкарня, у якiй немає пацiєнтiв, перестає бути лiкарнею, а лiкар – фахiвцем. Лiкарi повиннi бути належно завантаженi. В Українi надзвичайно багато лiкарень – близько восьми тисяч, але вiд того ми здоровiшими не стаємо. Це пов’язано з тим, що в бiльшостi з цих лiкарень медичнi послуги не дуже якiснi. От я був нещодавно в однiй з райлiкарень, де за пiвроку прийняли пологи в 11 жiнок. Тобто акушер-гiнеколог бачить пологи один раз на кiлька тижнiв. Виникає запитання – це ще фахiвець чи вже нi? Думаю, лiкарнi будуть перепрофiльовуватися й вiдкривати послуги, на якi є попит. Наприклад, реабiлiтацiйнi вiддiлення. Якщо людина пролiкувалася пiсля iнсульту, то потiм їй потрiбнi вiдновлення, реабiлiтацiя у спецiалiстiв. Величезна потреба в хоспiсах.

– Чи залишаться в селах медичнi заклади?

– Там i надалi працюватимуть лiкарськi амбулаторiї.

– Коли запрацюють госпiтальнi округи?

– Тепер у регiонах тривають дискусiї, обговорення з приводу того, якi можуть бути госпiтальнi округи. До 10 сiчня кожен регiон мав подати вiдповiдний проект, до кiнця мiсяця Кабмiн повинен затвердити округи, й пiсля цього в регiонах вже почнеться планування кожного округу. Тобто ми затвердимо межi округу, опiсля кожен регiон почне планувати розвиток своєї мережi: насамперед визначає клiнiчний маршрут пацiєнта за принципом, що хворий з такою-то недугою потрапляє в одну лiкарню, а з такою – в iншу. Що цю лiкарню ми перепрофiлюємо, цю – посилимо. Iдея госпiтальних округiв не нова, за кордоном є подiбний досвiд. Найвiдомiший приклад – Фiнляндiя, яка ще всерединi ХХ столiття через те, що там, як i у нас сьогоднi, також були дуже поганi дороги, утворила цi округи. Є вони i в країнах Прибалтики.