В Україні заборонили риболовлю, порушників очікують чималі штрафи

6 лет назад 0

Згiдно з правилами рибальства, вiд 1 листопада до 10 березня ловити рибу в зимувальних ямах категорично заборонено. Порушникiв каратимуть чималими штрафами. Чому так важливо дотримуватися цiєї заборони?

— Зi зниженням температури процес росту та обмiну речовин у риб припиняється. Бiльшiсть iз них перестає живитися, активнiсть знижується майже до нуля. Життя в органiзмi пiдтримується завдяки накопиченому влiтку жиру. Найважче переносить зимiвлю короп, — каже Юрiй Забитiвський, iхтiолог дослiдної станцiї Iнституту рибного господарства НААНУ. — Якщо температура повiтря становить менш нiж вiсiм градусiв, то ця риба вже майже нiчого не їсть — у порiвняннi з лiтнiм рацiоном це може бути три-п'ять вiдсоткiв харчу. У зимувальних ямах такi риби, ставши в ряди, нерухомо чекають, коли потеплiє. При цьому коропи стають легкою здобиччю для iнших.

— Який вигляд мають зимувальнi ями?

— Це глибокi мiсця у водоймi, де нема активної течiї. Наприклад, територiї, де вода пiдмивала береги, й утворилася яма. Температура в таких зимувальних ямах — близько чотирьох градусiв тепла. Глибина ям має бути бiльшою, нiж висота промерзання льоду, — щонайменше два метри. Краще — три-п'ять метрiв. На мiлинi риба вiдчуває тиск води пiд льодом, постiйно з ним бореться й швидко худне, тому може втратити вiд 15 до 30 вiдсоткiв своєї маси.

— Скiльки таких ям в однiй водоймi?

— На кiлометр рiчки має бути п'ять зимувальних ям. У ставках на одному гектарi — не менше трьох. Мiсце зимувальних ям визначають працiвники рибоохорони.

— Якi штрафи для тих, хто прийде з вудкою в "рибнi мiсця"?

— Штраф за вилов риби на територiї зимувальних ям — вiд 34 до 170 гривень. Якщо ж рибалити там ще й забороненим приладдям, наприклад, сiтками, електроприладами, то сума штрафу збiльшиться — вiд 340 до 680 гривень, — пояснює Iван Косач, фахiвець Управлiння охорони, використання i вiдтворення водних бiоресурсiв та регулювання рибальства областi. — Крiм того, порушникам доведеться заплатити за кожн зловлену рибу окремо. Наприклад, карась обiйдеться в 17 гривень, лящ — 170 гривень, товстолобик — 255 гривень, щука — 340 гривень, судак — 510 гривень.