Як громадським формуванням не втратити ознаку неприбутковості з 1 липня 2017 року

7 лет назад 0

Всі неприбуткові організації повинні до 1 липня 2017 року привести свої статути у відповідність до вимог пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, інакше з першого липня вони втратять ознаку неприбутковості та почнуть платити податок на прибуток підприємств.

У вказаній вище статті визначено, що неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає вимогам:

— утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. Тобто, Статут такої Організації повинен відповідати вимогам спеціального Закону, яким регламентовано її порядок створення, діяльності та припинення. Так, для громадських організацій це відомості передбачені ст. 11 ЗУ «Про громадські об`єднання», для творчих спілок – ст. 5 ЗУ «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», для профспілкових організацій – ст.14 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», для структурних утворень політичних партій – Статут Політичної партії з відомостями, що визначено ст 8 ЗУ «Про політичні партії в Україні», для організацій Профспілок – Статут Професійної спілки, з відомостями, що визначено ст.14 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;
— установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
— установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
— внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, можуть бути віднесені й громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання.
Перевірте, чи містять Ваші установчі документи перелічені норми, якщо ж ні – то Вам потрібно внести до них зміни.

Яким чином це зробити?

По-перше , треба затвердити нову редакцію статуту зі змінами на зборах вищого органу управління.

По-друге – підготувати наступні документи для державної реєстрації змін:
— заяву про державну реєстрацію змін (форма зі змінами від 18.11.2016);
— статут, який повинен бути прошитий, пронумерований, підписаний уповноваженою особою або головуючим і секретарем зборів вищого органу, за їх рішенням;
— протокол зборів вищого органу управління про затвердження нової редакції статуту, приведення його у відповідність до вимог Податкового Кодексу України, який також мусить бути прошитий, пронумерований, підписаний головуючим і секретарем зборів вищого органу. Також, на засіданні вищого органу управління необхідно розглянути питання та прийняти щодо нього рішення про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Організації та особи, уповноваженої подати документи для здійснення державної реєстрації змін;
— реєстр осіб, які були присутні на зборах вищого органу управління, підписаний головуючим і секретарем;
— документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру.

При подачі документів для здійснення державної реєстрації змін, пов’язаних із приведенням Статуту Організації у відповідність до вимог пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, в строк до 01.07.2017 та приведення Статутів громадських Організацій у відповідність до вимог статті 11 Закону України «Про громадські об’єднання» в строк до 31.12.2017, адміністративний збір не сплачується.

Наступне , що Вам потрібно зробити – це подати оформлений пакет документів для державної реєстрації нової редакції статуту. Громадські формування, що зареєстровані на території Херсонської області можуть це зробити, подавши документи до наступних установ:
— Головного територіального управління юстиції у Херсонській області;
— Центри надання адміністративних послуг при районних державних адміністраціях Херсонської області та виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення;
— Херсонського, Бериславського, Каховського, Голопристанського місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Під час подання документів для державної реєстрації змін Вам буде видано Опис документів з кодом доступу до результатів надання адміністративної послуги на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – портал електронних сервісів).

Після проведення державної реєстрації змін, наступним кроком є Ваше звернення до контролюючого органу – територіального органу Державної фіскальної служби за місцем реєстрації Організації, до якого подаються:
— реєстраційна заява за формою 1-РН згідно з додатком 1 і засвідчені підписом керівника або представника такої організації та скріплені печаткою (за наявності) копії установчих документів неприбуткової організації (крім тих, що оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”);
— копія опису документів з кодом доступу до результатів надання адміністративної послуги на порталі електронних сервісів.

Реєстраційна заява та копії зазначених документів можуть бути подані Організацією в один із таких способів :
— особисто керівником або представником неприбуткової організації (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та її повноважень) або уповноваженою на це особою;
— поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;
— засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, якщо установчі документи оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону.

Тепер Вам лише залишилось перевірити, чи є ви у Реєстрі неприбуткових установ та організацій, для чого необхідно зайти на офіційний веб-сайт Державної фіскальної служби України.