Про виплати ветеранам та інвалідам війни, учасникам бойових дій та іншим до Дня Перемоги

7 лет назад 0

На сьогодні на обліку в Херсонській області знаходиться 14785 ветеранів  війни, з них: 1050 - інваліди війни, 2578 - учасники бойових дій, 11157 - учасники війни. 

78532 особи мають статус «дитина війни». 

Розміри пенсій учасникам війни та учасникам бойових дій визначаються відповідно до положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та залежать від стажу та заробітку. Інваліди ж війни мають право на вибір закону, відповідно до якого обчислюватиметься розмір їхніх пенсій: “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” або “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.  

До розміру пенсії додаються встановлені державою надбавки та підвищення: 

— статусне підвищення; 

— державна соціальна допомога на догляд; 

— цільова грошова допомога на прожиття; 

— пенсія за особливі заслуги перед Україною (за наявності заслуг). 

Більшість надбавок та підвищень визначаються у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, деякі  встановлюються у фіксованому розмірі. 

З 01.05.2017 розмір прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, становить 1312,00 грн. (Закон України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”). В результаті цього, перераховуються складові пенсійних виплат, які залежать від  вказаного показника. 

 

І.СТАТУСНІ ПІДВИЩЕННЯ 

 

 

Категорія 

Розмір підвищення,  % від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб 

 

Сума, грн 

З 01.05.2017 

Інваліди  війни І групи, 

колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані інвалідами I групи внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин 

50 % 

656,00 

Інваліди війни ІІ групи, 

колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані інвалідами IІ групи внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин 

40 % 

524,80 

Інваліди війни ІІІ групи, 

колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані інвалідами III групи внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин 

30 % 

393,60 

Інваліди війни II і III груп з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше 

50 % 

656,00 

Учасники бойових дій, 

колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків 

25 % 

328,00 

Учасники бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше 

50 % 

656,00 

Учасники війни та колишні в’язні концтаборів та інших місць примусового тримання, нагороджені орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни 

20 % 

262,40 

Інші учасники війни та колишні в’язні концтаборів та інших місць примусового тримання 

15 % 

196,80 

Члени сімей загиблих, померлих (тих, які пропали безвісти) військовослужбовців 

398,58 

Подружжя померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, колишніх малолітніх в’язнів, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге 

398,58 

Подружжя померлих учасників війни і бойових дій, жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге 

131,20 

 

Діти війни 

66,43 

 

ВАЖЛИВО : Ветеранам війни, яким виповнилося 100 і більше років, виплата підвищень, передбачених Законом України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» здійснюються у потрійному розмірі. 

  ІІ. ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА НА ДОГЛЯД 

Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам” визначені такі розміри допомоги: 

 

Категорія  

Розмір підвищення,  % від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб 

01.05.2017 

 

 

Сума, грн 

І. Інваліди війни, яким призначено пенсії по інвалідності відповідно до ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» 

1) інваліди І групи 

 

а) підгрупа А 

100 

1312,00 

б) підгрупа Б  

50 

656,00 

2) інваліди ІІ групи, які є одинокими та за висновком  ЛКК потребують постійного стороннього догляду  

25 

328,00 

3) інваліди ІІІ групи, які є одинокими та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду  

15 

196,80 

ІІ. Особам, які належать до інвалідів війни відповідно до ст. 7 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та одержують пенсії за віком, по інвалідності, за вислугу років, крім тих, яким пенсія призначена відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” 

1) інваліди І групи 

 

а) підгрупи А, які брали безпосередню участь у бойових діях в період ВВВ та війни з Японією 

100 

1312,00 

б) підгрупа Б, які брали безпосередню участь у бойових діях в період ВВВ та війни з Японією   

50 

656,00 

в) інші інваліди підгрупи А  

30 

393,60 

г) інші 

15 

196,80 

2) інваліди ІІ та ІІІ групи, які є одинокими та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду 

а) інваліди ІІ групи, які брали безпосередню участь у бойових діях в період ВВВ та війни з Японією 

25 

328,00 

б) інші  

15 

196,80 

 

III. ЦІЛЬОВА ГРОШОВА ДОПОМОГА НА ПРОЖИТТЯ  

Встановлюється відповідно до Закону України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни” у таких розмірах: для  інвалідів війни I групи – 70 гривень, II та III груп – 50 гривень, для учасників бойових дій – 40 гривень, незалежно від розміру отримуваної пенсії. 

 

МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПЕНСІЇ 

 

Інвалідам війни та учасникам бойових дій, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів війни I групи – 285% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи – 255%, III групи – 225%, учасників бойових дій – 165% виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів. 

Учасники бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, та інваліди війни II і III груп з їх числа,  у пенсійному забезпеченні прирівняні до інвалідів І групи. Тобто вони одержують статусне підвищення в розмірі, передбаченому законом для інвалідів війни I групи, тобто 656,00 грн (1312,00 грн х 50%). Крім того, розмір пенсії зазначеної категорії ветеранів не може бути нижчим за 3739,20 грн (285 % х 1312,00 грн). 

Отже,  розмір пенсій інвалідів і учасників бойових не може бути меншим за: 

Категорія 

Сума, грн 

з 01.05.2017 

Інваліди війни I групи 

285 % 

3739,20 

Інваліди війни ІI групи 

255 % 

3345,60 

Інваліди війни ІІІ групи 

225 % 

2952,00 

Інваліди війни II і III груп з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше 

285 % 

 

3739,20 

 

Учасники бойових дій 

165 % 

2164,80 

Учасники бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше 

285 % 

3739,20 

УВАГА! Призначена пенсія за особливі заслуги перед Україною виплачується понад вищевказану мінімальну суму пенсійних виплат. 

Також будуть перераховані мінімальні пенсії у зв'язку з втратою годувальника, призначені відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” — 2624,00 грн (2 прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність). 

 Додатково, повідомляємо, що у 2017 році виплата разової грошової допомоги передбачена Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань” здійснюватиметься у таких розмірах: 

— інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: 

— I групи — 3 500 гривень; 

— II групи — 3 100 гривень; 

— III групи — 2 700 гривень; 

-  учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, — 1 200 гривень; 

— особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3 500 гривень; 

— членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, — 600 гривень; 

— учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 500 гривень. 

Звертаємо увагу, що розмір разової грошової допомоги учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941 — 1945 років та інвалідам війни II та III груп з їх числа, яким виповнилося 85 років і більше, визначається як для інвалідів війни I групи. 

Списки осіб, які мають право на одержання разової грошової допомоги, передані місцевим органам праці та соціального захисту населення для здійснення відповідних виплат.