Украинские производители смазочных материалов подписали открытое Обращение и заявили об остановке производств

3 года назад 0

Украинские производители смазочных материалов сегодня полностью парализованы. Начиная с 23 мая 2020 все они не имеют права ни хранить, ни покупать, ни перерабатывать, ни продавать продукты, изготовленные на основе импортных базовых масел. А это практически все масла и смазки в стране.

Как прогнозируют эксперты, резкое и непродуманное введение акцизного налога на базовое масло в Украине приведет к колоссальным сокращениям отечественного производства смазочной продукции, тысячам потерянных рабочих мест, росту безработицы в стране, наполнит украинский рынок низкопробным фальсификатом, приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет Украины и обеспечит значительную прибыль импортному производителю. Кроме этого, введённый акциз почувствуют на себе все 10 миллионов автомобилистов Украины, промышленные, аграрные предприятия, а вслед за ними и все украинцы.

Принятый Закон обложил акцизом сырье для производства отечественными производителями широкого перечня продукции — масел и смазок, в то же время для импорта тех же видов продукции, производимых в других странах — акциз отсутствует! Это неизбежно приведет к окончательной ликвидации всей отечественной отрасли производства масел и смазок в Украине.

В связи с этим, украинские производители смазочных материалов и трейдеры написали открытое Обращение к руководству государства, народным депутатам Украины и руководителям государственных органов исполнительной власти относительно положений закона № 466-IX от 16.01.2020 года. Текст Обращения мы приводим ниже:

Президенту України

Зеленському В.О.

 

Прем’єр-міністру України

Шмигалю Д.А.

 

Народним депутатам України

 

Голові Комітету з питань фінансів,

податкової та митної політики

Гетманцеву Д.О

 

Голові Комітету з питань бюджету

Арістову Ю.Ю.

 

Голові Комітету

з питань антикорупційної політики

Радіній А.О.

 

Голові Комітету з питань інтеграції України

з Європейським Союзом

Климпуш-Цинцадзе І.О.

 

Керівнику Головного науково-експертного управління

Апарату Верховної Ради України

Тихонюк С. А.

 

Заступнику Керівника Апарату —

керівнику Головного юридичного управління

Апарату Верховної Ради України

Теплюку М. О.

 

В.о. голови Державної митної служби України

Муратову І.М.

 

Голові Державної податкової служби України

Любченку О.М.

Відкрите звернення вітчизняних виробників та офіційних постачальників промислових олив та мастил до керівництва держави, народних депутатів України та керівників державних органів виконавчої влади щодо положень закону № 466-ІХ від 16.01.2020 року.

23.05.2020 року набув чинності закон № 466-ІХ від 16.01.2020 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві” щодо якого комітет з питань фінансів, податкової та митної політики був головним комітетом.

При розгляду проекту цього закону до нього було внесено зміни, що при практичній імплементації закону виявились такими, що не відповідають чинній нормативно-правовій базі українського законодавства та мають ознаки, скоріш за все, саме технічної описки чи помилки, а саме: в частині внесення змін до п.п. 215.3.4 ст. 215 Податкового кодексу України.

Так, 13 січня 2020 року під час засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики під час розгляду пропозиції та поправок до проекту закону № 1210 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві” групою народних депутатів — членів Комітету з питань фінансів і податкової та митної політики, Гетманцем Д.О та ін.., до даного законопроекту було внесено правку 1898, яка була підтримана повністю і таким чином внесена у якості змін до підпункту 215.3.4 Податкового кодексу України,

а саме: підпункт 215.3.4 доповнити цифрами та словами:

Саме у такому вигляді законопроект був запропонований до розгляду Верховній раді Україні в остаточній редакції та прийнятий в цілому.

Як зазначено вище, зокрема пп. 215.3.4 ст. 215 ПКУ було доповнено переліком кодів УК ТЗЕД на які справляється акцизний податок. Серед зазначених кодів УК ТЗЕД був вказаний код що не відповідає опису товару (продукції) згідно УК ТЗЕД а саме, код 27 10 19 99 00, який відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, затвердженої Законом України від 19 вересня 2013 року № 584-VII “Про Митний тариф України” має опис як “- — — — — — iншi мастильні матеріали та інші дистиляти”, а під даним кодом товару в Україну ввозяться базові та індустріальні оливи.

В прийнятому законі код 27 10 19 99 00 помилково розміщено в класифікаторі товарів з описом як “Палива рідкі, на основі газойлів (дизпаливо), менш як 85 об.% яких, включаючи витрати, переганяється при температурі 350°С (за методом ISO 3405, еквівалентним методу ASTM D 86), крім палива пічного побутового”.

Тобто продукцію із класифікатором, згідно УКТ ЗЕД як “iншi мастильні матеріали та інші дистиляти” було помилково включено до групи товарів за описом, що відповідає лиш паливам рідким, на основі газойлів (дизпаливо).

Таким чином, приймаючи правки по таким категоріям товарів як “палива рідкі, на основі газойлів(дизпаливо)” відбулось фактичне введення майже максимальної ставки акцизу у розмірі 213,5 євро за 1 тис. л для категорії товару за кодом 27 10 19 99 00 “інші мастильні матеріалі та інші дистиляти”, які фактично будучи базовими та індустріальними оливами до цього моменту не підпадали під категорію акцизних, їх ввезення в Україну, переробка та продаж відбувались без здійснення процедур, властивих для підакцизних товарів.

Це вже сьогодні вводить суттєві обмеження і акциз на ввезення базових і індустріальних масел в Україні, а це — 90% всіх видів масел, присутніх на українському ринку. Під ці коди підпадають всі базові та індустріальні оливи за винятком деяких специфічних видів. За 1000 літрів підприємствам доведеться заплатити акцизний податок в сумі 213,5 євро, що означає орієнтовно плюс 47% до ціни за тонну. Тобто, нинішня ціна збільшиться практично в півтора рази, що суттєво вплине на багатий перелік галузей української промисловості, сільського господарства, автомобільної, залізничної та інших галузей вітчизняної економіки, що відчує на собі кожна українська родина яка є споживачем продукції українського виробника.

Особливо наше занепокоєння викликає те, що внесені у Кодекс правки створюють дискримінаційні фактори та ставлять у нерівні умови роботу вітчизняних та іноземних виробників, надаючи значну перевагу останнім.

Прийнятим законом обклали акцизом сировину для виробництва вітчизняними виробниками широкого переліку продукції — олив та масел, у той же час для імпорту тих самих видів продукції, вироблених у інших країнах — акциз відсутній!

Це неминуче призведе до остаточної ліквідації всієї вітчизняної галузі виробництва олив та масел в Україні.

Даний Закон вже сьогодні повністю зупинив процес виробництва мастильних матеріалів в Україні. Законом не передбачено жодного перехідного періоду для роботи в таких умовах. На виконання вимог закону учасникам ринку для оформлення всіх необхідних дозвільних документів і проходження процедур знадобиться від 6 місяців до 1 року — підприємствам необхідно вже сьогодні:

  • Зареєструватися платниками акцизного збору;
  • Обладнати та оформити акцизний склад;
  • Обладнати ємнісні парки зберігання продукції специфічними індивідуальними достатньо коштовними засобами обліку;
  • Отримати ліцензії.

На сьогодні ж, без виконання вищезазначених процедур підприємства не мають права ні зберігати, ні купувати, ні переробляти, ні продавати продукти, виготовлені на основі базових масел. А це практично всі промислові мастила і оливи в країні.

Станом на 27.05.2020 року на митницях України простоює вантаж з кодом 27 10 19 99 00 “інші мастильні матеріалі та інші дистиляти”, а посадові особи Митної служби України, які у своїй діяльності керуються Законом України від 19 вересня 2013 року № 584-VII “Про Митний тариф України” розуміють наявність технічної помилки, але, не маючи відповідних офіційних роз’яснень щодо регламенту дій при митному оформленні такого товару, зобов’язані нараховувати акциз на базові оливи по ставці ввезення пального.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою недопущення колапсу в економіці держави, просимо терміново:

1. Вжити заходів до виправлення технічної помилки в тексті закону України № 466-ІХ від 16.01.2020 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві”, а саме: виключити код 27 10 19 99 00 з опису групи товарів “палива рідкі, на основі газойлів (дизпаливо), менш як 85 об.% яких, включаючи витрати, переганяється при температурі 350°С (за методом ISO 3405, еквівалентним методу ASTM D 86), крім палива пічного побутового” з підпункту 215.3.4 Податкового кодексу України.

2. До моменту внесення технічних правок до даного закону, надати офіційні роз’яснення та рекомендації:

2.1. Державній митній службі України щодо адміністрування процесу розмитнення групи товарів за кодом класифікації 27 10 19 99 00 “iншi мастильні матеріали та інші дистиляти” згідно з УКТ ЗЕД.

2.2. Державній податковій службі щодо порядку ведення обліку платників акцизного збору підприємств, що здійснюють фінансово-господарську діяльність з товарами за кодом класифікації 27 10 19 99 00 “iншi мастильні матеріали та інші дистиляти” згідно з УКТ ЗЕД без статусу платників акцизного збору.

З повагою, та надією на скоріше розв’язання ситуації:

ТОВ “СП ЮКОЙЛ”, м. Запоріжжя, керівник: Ярошенко О. А.

ТОВ “УКРАЇНСЬКО-БРИТАНСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО АЗМОЛ-БРІТІШ ПЕТРОКЕМІКАЛС”, м. Бердянськ, керівник: Тарасенко М. В.

ТОВ “КОМПАНИЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ “СИОЛ”, м. Херсон, керівник: Самборський С. Є.

ТОВ “ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАФТОМАСЛОЗАВОД”, м. Лебедин, директор Жданов Є.А.

ТОВ “ХАДО-ТЕХНОЛОГІЯ”, м. Харків, керівник: Валкова І. В.

ТОВ “КСМ-ТРЕЙД”, м. Київ, керівник: Буйніцький О. Л.

ТОВ “КВОЛІТІ ІНДАСТРІАЛ ЛУБРІКАНТС”, Київська обл., керівник: Лисиця Б. А.

ТОВ “РЕСУРС-ОЙЛ-А”, Київська обл., керівник: Франк Л. М.

ТОВ “ЗАХІДПРОМ”, Закарпатська обл., керівник: Головко Т. С.

ТОВ “ДМС-ТРЕЙД”, м. Запоріжжя, керівник: Стріжко Р. В.

ТОВ “ЕКОТЕХНІКА ТРЕЙД”, м. Дніпро, керівник: Полинько О. В.

ТОВ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРІНОЛ”, Запорізька обл., керівник: Поліщук В. В.

ФОП ЛЮБІН Р. Г. (ТОВ “ЗАВОД АВТОХІМІЇ ТА ТЕХНІЧНИХ ОЛИВ ГРОМ-ЕКС”), м. Харьків, директор Любін Р.Г.

ТОВ “АРЛАНДА ГРУП”, м.Київ, керівник: Лисенко Ю. О.

ФОП Чайківський І. І., м. Тернопіль

ТОВ “КОМПАНІЯ ВІП-ОЙЛ”, м. Львів, керівник: Кісіль А.В.

ТОВ “ДИНАМІКА ДП”, м.Київ, керівник: Маланюк Б. А.

ТОВ “КВОРУМ-НАФТА”, м. Миколаїв, керівник: Кльован І. І.

ПМЛ “МЛС”, м.Рівне, керівник: Мельничук Л. С.

ТОВ “СВІТМА”, м. Хмельницький, керівник: Криницький С. М.

ТОВ “АВТОЛІГА ПЛЮС”, м. Тернопіль, керівник: Вовк І. З.

ТОВ “МІРОІЛ”, м.Київ, керівник: Воболіс М. В.

ТОВ “ЗАВОД ТЕХНІЧНИХ МАСЕЛ “АРІАН”, Київська обл., керівник: Рудик Е. Г.

ТОВ “БЕРЛІ ЛТД”, м. Дніпро, керівник: Олійник А. Б.

ТОВ “ОЙЛСЕРВІС”, м. Дніпро, керівник: Вакуленко Є. Ю.

ТОВ “УКРХІМРЕСУРС”, Вінницька обл., керівник: Музика А. К.

ТОВ “НАФТАПРОДУКТ”, Сумська обл., керівник: Камчатний О. М.

ТОВ “ПРОМОІЛ”, м. Дніпро, керівник: Швацький В. В.

ТОВ ГПЛ, м. Полтава, керівник Бабіч С. І.