Експерт: на Херсонщині — нестабільні демократичні інститути

7 лет назад 0

У загальноукраїнському експертному опитуванні визначено інтегрований показник «Індекс демократичного розвитку областей України».

Над методологією працювали експерти Центру політико-правових реформ (Ігор Коліушко). В рамках дослідження проводилось експертне опитування, яке доповнювалося та доопрацьовувалося на основі числових даних та аналізу національних і регіональних джерел вторинних даних (аналітичні доповіді, результати соціологічних досліджень, статистичні дані тощо). Дослідження виконувалося протягом листопада 2016 року — січня 2017 року в 24 областях України.

Опитані експерти – досвідчені і кваліфіковані фахівці, вчені, громадські активісти. За статусом 70% з них – незалежні експерти, 20% — керівники, представники вищої керівної ланки організацій, 10% — представники середньої керівної ланки організацій. За сферою діяльності серед експертів 36% — вчені, викладачі місцевих університетів; 21% — громадські активісти, волонтери; 17% — журналісти; 9% — держслужбовці і посадові особи місцевого самоврядування; 6% — адвокати і правозахисники; 5% — політологи і соціологи; 4% — підприємці,бізнесмени, економісти; 2% — політичні діячі. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Индекс демократического развития Херсонщины пока не зашкаливает

Результати дослідження дозволили сформувати рекомендації щодо подальших напрямів зміцнення демократичності на місцевому рівні. Серед основних на національному рівні – це продовження обраного курсу реформ (судочинства, прокуратури, правоохоронної системи та децентралізації) з одночасним забезпеченням інституційної підтримки у найбільш проблемних сферах; удосконалення партійного та виборчого законодавства, а також проведення загальнонаціональної антикорупційної кампанії. На місцевому рівні головними задачами названо розбудову регіонального соціального капіталу , орієнтованого на демократичний розвиток, підвищення якості інформаційного простору, активізацію використання інструментів е-демократії тощо.

На думку керівника Центру досліджень південноукраїнського прикордоння Володимира Коробова, негативним чинником демократичного розвитку регіону є:

  •  недостатнє зміцнення, модернізація, реформування політичних інститутів , перш за все органів державної влади,
  • відставання якості політичних інститутів від зростаючих вимог громадян і викликів часу.

Експерти рекомендували :

  •  Херсонській облдержадміністрації, обласній і міській радам розробити і реалізувати Комплексний координаційний план спільної роботи по зниженню рівня політичної конфліктогенності в регіоні,
  • забезпечити консолідацію провідних політичних сил регіону в умовах складної прикордонної та соціально-економічної ситуації,
  • особливу увагу необхідно приділити питанням безпеки, зниженню рівня злочинності , незаконного обігу зброї, обмеженню корупції.  З цією метою здійснити заходи по залученню широких кіл громадськості до підтримки правоохоронних органів, підбору і підготовки їх кадрів.
  • Потрібні місцеві програми по цільовій підтримці незалежних ЗМІ , зважаючи на загострення інформаційної війни, ускладнення інформаційної ситуації.
  • Групі народних депутатів від Херсонщини на законодавчому рівні запровадити норми щодо обов’язкової наявності програм політичних партій на всіх територіальних рівнях з детальними механізмами реалізації та механізмами звітування, з урахуванням е-інструментів.