Середня освіта по-новому: що пропонується

4 года назад 0

У Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про повну загальну середню освіту», яким передбачено більше можливостей для дітей, батьків та вчителів. Зокрема, пропонується індивідуальна освітня траєкторія для дітей, інституційний аудит, педагогічна інтернатура для молодих учителів.

Мета проекту «Закону про повну загальну середню освіту» (№10204) полягає в забезпеченні законодавчого підґрунтя для реформування системи загальної середньої освіти, що сприятиме підвищенню якості освіти та освітньої діяльності, істотному зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу суспільства та особистості, передає «Закон і Бізнес».

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроекту, необхідність прийняття проекту акта обумовлюється потребою в нормативному забезпеченні реформування системи загальної середньої освіти, розпочатого після прийняття Закону України «Про освіту» у 2017 році.

Проект акта урегульовує питання доступності та забезпечення рівного доступу дітей до повної загальної середньої освіти, зокрема:

— доступності для осіб з особливими освітніми потребами, а також територіальної доступності закладів загальної середньої освіти, обов’язку органів влади забезпечувати відповідну доступність;
— забезпечення якості повної загальної середньої освіти та забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти;
— мови освіти в закладах загальної середньої освіти;
— сертифікації педагогічних працівників;
— ресурсного (інформаційного, науково-методичного, матеріально-технічного) забезпечення закладів;
— засад здійснення інституційного аудиту;
— самоврядування в закладі освіти, зокрема учнівського та батьківського;
— прав та обов’язків учасників освітнього процесу;
— розмежування повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері загальної середньої освіти тощо.

Також проектом акта передбачено запровадження сертифікації педагогічних працівників з 1 січня 2019 року, а також введення нової педагогічної посади – асистента дитини з особливими освітніми потребами (тьютора).