В Херсонському державному університеті відбулося засідання Вченої ради

2 года назад 0

На початку хвилиною мовчання вшанували пам'ять заступниці міністра освіти і науки України та колишньої директорки департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації Любомири Мандзій.
Надалі перейшли до голосування конкурсних питань: про обрання Лаврикової Оксани Валентинівни на посаду завідувачки кафедри фізичної терапії та ерготерапії; про обрання Романової Наталії Василівни на посаду професорки кафедри німецької та романської філології; про обрання Слюсаренко Ніни Віталіївни на посаду професорки кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф.Є.Петухова; про атестацію Гукалової Ірини Володимирівни на присвоєння вченого звання професора по кафедрі географії та екології; про атестацію Молікевича Романа Сергійовича на присвоєння вченого звання доцента по кафедрі географії та екології.
Надалі згідно запланованих питань виступали доповідачі – проректори, керівники структурних підрозділів та представники професорсько-викладацького складу ХДУ. Напередодні матеріали Вченої Ради ХДУ були розіслані для ознайомлення всім членам засідання.
Перший проректор Сергій Омельчук доповів про внесення змін до складу комісії з питань академічної доброчесності Херсонського державного університету, до факультетських комісій з питань академічної доброчесності, до складу редакційних колегій наукових фахових видань університету; надання науковим виданням грифа вченої ради Херсонського державного університету; утворення разової спеціалізованої ради для проведення захисту дисертації зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки; затвердження тем дисертаційних робіт здобувачів 1 року підготовки третього (освітньо-наукового) та четвертого (наукового) рівнів вищої освіти. Заслухавши інформацію першого проректора, були прийняті відповідні проєкти рішень.
У свою чергу, керівниця відділу забезпечення якості освіти Анастасія Бистрянцева доповіла про внесення змін і доповнень до Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності НПП, кафедр, факультетів ХДУ; Положення про освітню програму ХДУ.
Надалі перейшли до блоку питань проректорки з навчальної та науково-педагогічної роботи Дар’ї Мальчикової.
Щодо затвердження форми сертифікату про проходження навчання в рамках сертифікатної програми та додатку до нього проректорка зазначила, що форма сертифікату була представлена на засіданні ректорату і розіслана заздалегідь. «Ми пропонуємо два варіанти сертифікату, якщо реалізується програма лише співробітниками ХДУ і другий варіант, якщо спільно з іншими організаціями, управліннями та установами. Пропонується також вносити додаток до сертифікату, базові позиції, що характеризуватимуть отримані результати навчання і компетентність за пройденою сертифікатною програмою», – розповіла Дар’я Мальчикова. Питання було прийнято одноголосно.
Доповідаючи про затвердження переліку вибіркових дисциплін/сертифікатних програм циклу загальної та професійної підготовки для здобувачів І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання на ІІ семестр 2021/2022 н.р. проректорка зазначила: «220 здобувачів денної, форми і 155 здобувачів заочної форми навчання І-ІІ другого (магістерського) рівня проходили процедуру голосування за вибірковими дисциплінами загального циклу і дисциплінами професійної підготовки. Так само ми спрацювали з дисциплінами і сертифікатними програмами загального циклу. Вперше у нас додалися до переліків навчальних дисциплін ще сертифікатні програми. За результатами стало відомо, що вони викликали неабияку зацікавленість у здобувачів. Багато з них обрали довгострокові, деякі короткострокові сертифікатні програми для реалізації певної частини кредитів своєї ОП». Заслухавши інформацію проректорки переліки були затверджені. Також було прийняте рішення гарантам освітніх програм спільно із завідувачами кафедр до 1 лютого 2022 року організувати роботу з розробки навчально-методичного забезпечення обраних освітніх компонент за вибором здобувачами циклів загальної та професійної підготовки.
Також серед питань Дар’ї Мальчикової – про надання рекомендаційного грифа вченої ради електронному альманаху «Магістерські студії» (Випуск ХХІ). Вона розповіла, що протягом осені тривала робота над формуванням електронного альманаху, де здобувачі рівня вищої освіти магістр, переважно ІІ курсу навчання, мали змогу репрезентувати результати своїх наукових досліджень. Ми будемо вперше оприлюднювати цей електронний альманах в репозитарії Наукової бібліотеки ХДУ. Вже проведена робота щодо отримання ІСВN електронних видань. Заслухавши інформацію проректорки було прийнято рішення надати рекомендаційний гриф вченої ради електронному альманаху «Магістерські студії» (випуск ХХІ). Директорці Наукової бібліотеки Нателлі Арустамовій оприлюднити електронний альманах «Магістерські студії» (випуск ХХІ) в Інституційному репозитарії Наукової бібліотеки ХДУ.
Також Дар’я Мальчикова доповіла про започаткування провадження освітньої діяльності на рівні вищої освіти «молодший бакалавр» у ХДУ та затвердження Концепції освітньої діяльності ХДУ на заявленому рівні. Вона наголосила: «На сьогодні ми будемо започатковувати освітню діяльність на рівні вищої освіти молодший бакалавр на 2 спеціальностях: фінанси, менеджмент. Саме ці ОП мають великий попит. Успіх буде залежати від того, наскільки успішно ми зараз зможемо пройти процедуру ліцензування цього рівня».
Крім того, Дар’я Мальчикова виступила з питань – запровадження скороченого терміну навчання для здобуття ступеня бакалавр на ОП університету з 2022 року про зміну гарантів освітніх програм; про внесення змін до тематики кваліфікаційних робіт (проєктів) здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти терміном навчання 1 рік та 4 місяці другого року навчання денної форми у 2021-2022 н.р.; про внесення змін до освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти згідно наказу МОН від 28.05.2021 № 593 «Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти»; про надання рекомендаційного грифа вченої ради посібникам і навчально-методичним матеріалам викладачів і співробітників університету.
Надалі про затвердження Положення про реалізацію грантових проєктних програм міжнародної співпраці в ХДУ доповіла проректорка з інноваційної, міжнародної, інвестиційної діяльності та науково-педагогічної роботи Наталія Кушнір.
У свою чергу, проректор з соціально-гуманітарної та науково-педагогічної роботи Сергій Кузнецов виступив з питання – про затвердження сучасної моделі соціально-гуманітарної політики в університеті. Пропонується сучасна модель соціально-гуманітарної політики в ХДУ. Заслухавши інформацію проректора, сучасну модель соціально-гуманітарної політики в університеті затвердили. Також Вчена рада затвердила Положення про Асоціацію випускників Херсонського державного університету.
Також у ході Вченої ради ректор ХДУ Олександр Співаковський вручив грамоти та подяки з нагоди дня народження співробітникам та викладачам освітнього закладу.
Пресцентр ХДУ