У Херсонському держуніверситеті підбили підсумки наукової діяльності

2 года назад 0

Про підсумки наукової і науково-технічної діяльності Херсонського державного університету за 2021 рік та перспективи на 2022 рік під час засідання Вченої ради доповів перший проректор Сергій Омельчук.
У своїй доповіді проректор окреслив визначні здобутки наукової діяльності університету в 2021 році:
— Державна атестація університету в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності за науковим напрямом «Технічні науки»;
— отримано базове фінансування в 2021 році;
— проведення рецензованої міжнародної конференції ICTERI-2021: 17 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ICT IN EDUCATION, RESEARCH, AND INDUSTRIAL APPLICATIONS з публікацією матеріалів CEUR-WS;
— проходження акредитацій 8 освітньо-наукових програм (акредитовано 4 ОНП);
— проведення 4 засідань разових спеціалізованих учених рад;
— виконання НДР за програмою післядипломного навчання, що реалізується в рамках проєкту «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)» спільно з Краківським економічним університетом;
— збірник наукових праць «Південний архів (історичні науки)» включено до категорії «Б». Заснування наукового видання «Науковий вісник ХДУ. Серія Охорона здоров’я»;
— проведення Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт зі спеціальностей в галузі «Гендерні дослідження» та галузі «Загальна та соціальна психологія».
Але є й питання, що не вдалося повною мірою реалізувати. Насамперед, це залучення інвестицій для розвитку науково-технологічної бази університету, подальша реалізація проєкту стартап-школи «Sikorsky challenge» в університеті, співпраця з бізнесом і промисловістю в частині впровадження наукової діяльності, отримання наукових грантів, організація процесу модернізації інноваційної та виробничої інфраструктури університету за науковими напрямами, системний моніторинг стану міжнародної наукової співпраці університету, розробка перспектив розвитку його на 2021-2023 рр. та представлення їх на засіданні вченої ради в травні 2021 року, активізація інноваційної діяльності науково-педагогічних працівників університету за науковими напрямами.
Також Сергій Омельчук детально зупинився на рейтингу наукових напрямів університету. Кадровий потенціал університету, що реалізує наукові напрями, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, фінансовій складовій, охарактеризував діяльність наукових шкіл у 2021 році, проаналізував публікаційну активність викладачів та студентську наукову роботу.
Заслухавши та обговоривши доповідь, члени вченої ради прийняли наступні рішення. Першому проректорові Сергію Омельчуку надати інформацію про наукову і науково-технічну діяльність ХДУ за 2021 рік до Міністерства освіти і науки України відповідно до затвердженого графіку. Також спільно з проректоркою з інноваційної, міжнародної, інвестиційної діяльності та науково-педагогічної роботи Наталією Кушнір провести моніторинг стану міжнародної наукової співпраці університету, розробити перспективи розвитку на 2022-2024 рр. та представити їх на засіданні вченої ради в травні 2022 року. Та урахувати результати наукової і науково-технічної діяльності університету під час стимулювання заохочувальними відзнаками та преміюванням науково-педагогічних працівників університету.
На підставі аналізу кількісних та якісних характеристик наукової і науково-технічної діяльності університету затвердити рейтинг наукових напрямів: за показником кадрового складу, за показником фінансування, за показником публікаційної активності.
Проректорці Наталії Кушнір активізувати роботу із залучення інвестицій для виконання інноваційних проєктів НПП університету шляхом пошуку перспективних тематик та презентації потенційних послуг на вебпорталі університету; активізувати реалізацію проєкту стартап-школи «Sikorsky challenge» в університеті; продовжити модернізацію інноваційної та виробничої інфраструктури університету за науковими напрямами.
Також відповідні завдання отримали завідувачка відділу аспірантури та докторантури Алла Цапів, завідувачі кафедр університету, керівниця відділу з питань інтелектуальної власності Валерія Блах, керівниця відділу по роботі з обдарованою молоддю Юлія Юріна, директорка Наукової бібліотеки Нателла Арустамова, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених Тамара Мандич.
Також присутні затвердили вважати ефективною діяльність наукових шкіл та наукових лабораторій університету в частині виконання наукових досліджень за бюджетними програмами та їх комерціалізації.
Пресцентр ХДУ