Державні аудитори попереджають учасників бюджетного процесу

Державні аудитори попереджають учасників бюджетного процесу

7 лет назад 0

Держаудитслужба застосовує до учасників бюджетного процесу такий захід впливу як попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства у разі порушення ними вимог Бюджетного кодексу України.

Зокрема, відповідно до ч.1 пп.1 ст.117 Бюджетного кодексу України, попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства застосовується в усіх випадках.
При цьому виявлені порушення бюджетного законодавства мають бути усунені порушником у термін до 30 календарних днів.

Відповідно до ст.121 Бюджетного кодексу України посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність.

Крім того, порушення вимог законодавства, вчинене розпорядником чи одержувачем бюджетних коштів, може бути підставою для притягнення до відповідальності згідно з законами України його керівника чи інших відповідальних посадовців.

До речі, попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства застосовується органами Держаудитслужби:
— за вчинення бюджетного правопорушення у разі включення учасниками бюджетного процесу недостовірних даних до бюджетних запитів;
— за порушення встановлених термінів подання бюджетних запитів або їх неподання;
— за включення до складу спеціального фонду надходжень з джерел, не віднесених до таких надходжень Бюджетним кодексом України чи законом про Державний бюджет України; за порушення порядку або термінів подання, розгляду і затвердження кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету;
— за затвердження у кошторисах показників, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями, за взяття зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань;
— за порушення вимог Бюджетного кодексу при здійсненні попередньої оплати за товари, роботи та послуги за рахунок бюджетних коштів, а також за порушення порядку і термінів здійснення такої оплати;
за здійснення платежів за рахунок бюджетних коштів без реєстрації бюджетних зобов’язань, за відсутності підтвердних документів чи при включенні до платіжних документів недостовірної інформації;
— за нецільове використання бюджетних коштів;
— за здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень та за вчинення інших бюджетних правопорушень, визначених статтею 116 Бюджетного кодексу України.

За інформацією прес-служби Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області