Здійснення наукових досліджень і розробок в Херсонській області у 2016 році

Здійснення наукових досліджень і розробок в Херсонській області у 2016 році

7 лет назад 0

Упродовж 2016р. виконанням наукових досліджень і розробок (далі НДР) в області займалось 20 підприємств та організацій, 65% яких зосереджено в обласному центрі.

Загальний обсяг витрат на виконання НДР становив 48,8 млн.грн (у 2015р. 35,6 млн.грн), з них обсяг витрат на виконання прикладних досліджень склав 33,8 млн.грн (69,3%), фундаментальних досліджень — 13,7 млн.грн (28,1%), науково-технічних (експериментальних) розробок — 1,3 млн.грн (2,6%).

У штаті діючих наукових установ перебувало 683 особи основної діяльності (з урахуванням сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно- правового характеру), з них 468 дослідників, 108 техніків та 107 осіб допоміжного персоналу. Кількість працівників з науковими ступенями становила 204 особи (у тому числі 39 докторів наук та 165 кандидатів наук).

Серед дослідників 57,1% становили жінки, з яких 5,2% мали науковий ступінь доктора наук і 33% — кандидата наук. Вищою за середню була питома вага дослідників-жінок у галузі медичних наук (100%), гуманітарних (85,7%) та суспільних (75%), нижчою — у галузі технічних наук (43,9%).

За інформацією Головного управління статистики у Херсонській області