Як купити партію

4 года назад 0

За рiк Україна…

Кiлькiсть партiй стає бiльшою з року в рiк. У 2015 роцi їх стало бiльше майже на 80, у 2014-му – на 39. А загалом за три пiслямайданнi роки в Українi  зареєстровано бiльше партiй, нiж за десять попереднiх. Природу такого  множення полiтичних структур з’ясовуємо в розмовi з директором Комiтету виборцiв України Олексiєм Кошелем.

– Чому в Українi щораз бiльшає полiтичних партiй?

– Бо процес реєстрацiї партiй, на жаль, перетворився на бiзнес. Групи пiдприємцiв вiд полiтики реєструють порожнi полiтичнi бренди i згодом перед виборами продають пакет документiв партiй: свiдоцтво, печатку i статут. Тому що, вiдповiдно до  законодавства, партiя має бути зареєстрована за рiк до проведення виборiв. Той, хто придбав партiю, лише придумує їй нову назву, i все – нiбито є нова полiтична структура. Багато полiтикiв реєструє партiю про запас. Тобто нинi вони є членами однiєї полiтичної сили, але бачать перспективи вирости та створити свою полiтичну партiю.

– Але хiба немає можливостi припинити торгiвлю партiями?

– На жаль, маємо вкрай недосконале законодавство про партiї. Закон передбачає лише збiр пiдписiв на пiдтримку новоствореної полiтичної сили. На нашу думку, треба зробити обов’язковою умовою реєстрацiї партiї створення певної кiлькостi осередкiв партiй у кожнiй областi чи районi. Крiм того, нинi маємо надзвичайно спрощений i надзвичайно примiтивний механiзм перевiрки iснування партiї. Як правило, зiбранi пiдписи на пiдтримку партiї нiхто не перевiряє. А процес лiквiдацiї полiтичних партiй дуже складний, анулювати реєстрацiйне свiдоцтво партiї не так просто. Наприклад, у перелiку полiтичних партiй досi є Комунiстична партiя України, яка понад рiк судиться з Мiнiстерством юстицiї з приводу рiшення скасувати її реєстрацiю згiдно з декомунiзацiйним законом. Як на мене, практично весь закон про полiтичнi партiї треба змiнювати – спростити механiзми анулювання реєстрацiї свiдоцтва, ускладнити механiзми реєстрацiї.

– Хiба останнiм часом не ухвалювали нових вимог щодо деталей функцiонування полiтичних партiй?

– Так, починаючи з 2016 року, кожна офiцiйно зареєстрована партiя щокварталу має подавати фiнансовi звiти до Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї. Але, на мою думку, слiд зробити так: якщо полiтичне угруповання не подає декiлька разiв пiдряд фiнансовий звiт до НАЗК, треба автоматично анулювати його реєстрацiйне свiдоцтво. Тому що велика кiлькiсть партiй породжує недовiру виборцiв до полiтичних партiй i до виборчого процесу загалом.

– За скiльки нинi продають суто формально створенi полiтичнi партiї?

– За рiзними даними, цiна на готову партiю, як  кажуть – “пiд ключ”, починається вiд 40 тисяч доларiв. Партiї, яким, наприклад, 5 рокiв i довкола яких немає  скандалiв чи юридичних суперечок, продають приблизно за 100 тисяч “зелених”. Але для простих виборцiв ця цiна не має жодного значення. Тут головне, що реєстрацiя полiтичних структур перетворилася на бiзнес, i нам на це треба реагувати.


Подписывайтесь на "Новости Херсонщины" в Telegram!
Каждый день мы составляем рейтинг самых читаемых новостей для тех, у кого нет времени читать всё подряд.