Дехто з українців може підлягати мобілізації на період воєнного стану і після 60 років

1 год назад 0

В Українi в рамках оголошеної президентом Володимиром Зеленським загальної мобiлiзацiї до лав рiзних вiйськових угруповань призивають усiх чоловiкiв вiком вiд 18 до 60 рокiв. Але варто зазначити, що є певнi категорiї вiйськовослужбовцiв, якi можуть бути призванi на службу пiсля 60-рiчного вiку.

Про це йдеться в  про вiйськовий обов’язки та вiйськову службу. Згiдно з чинним законодавством, ще одна категорiя українських чоловiкiв, не старших за 65-рiчний вiк, може бути мобiлiзована.

Який граничний вiк для служби:

  • рядовi, молодшi сержанти та старшини на контрактнiй службi, молодшi офiцери – 45 рокiв,
  • вiйськовi старшого офiцерського складу: майори (капiтани 3 ранги), пiдполковники (капiтани 2 рангу), вiйськовi старшого сержантського та старшинського складу, якi проходять вiйськову службу за контрактом — 50 рокiв.
  • службовцi за контрактом вiйськовi вищого сержантського та старшинського складу, вiйськовi старшого офiцерського складу – полковники (капiтани 1 рангу) – 55 рокiв.
  • вiйськовi вищого офiцерського складу – генерали та аналогiчнi морськi звання, найвище вiйськове керiвництво. Також рядовi, сержанти та старшини, молодшi та старшi офiцери, якi служать пiд час дiї воєнного стану — 60 рокiв,
  • вiйськовi вищого офiцерського складу пiд час особливого та воєнного стану – 65 рокiв.

Вiйськовi, якi мають унiкальний досвiд бойових дiй, можуть служити ще додатковi 5 рокiв пiсля досягнення граничного вiку в 60 рокiв. У бiльшостi випадкiв до цiєї категорiї громадян належать вiйськовослужбовцi рiзних вiйськових формувань iз високою професiйною пiдготовкою або великим досвiдом практичної роботи на певних посадах.

Головна умова – придатнiсть до вiйськової служби за станом здоров’я.